Sobota 15. 12. 2018

Kdo se bojí ztráty, může investovat pravidelně

22.06.2016

Místo investičního životního pojištění je vhodnější spořit na penzi prostřednictvím podílových fondů. Pravidelné investování snižuje riziko ztráty a umožňuje využít i dynamičtěji zaměřené fondy. Při investování do fondu se vyhněte předplaceným poplatkům, kryjícím celou dobu investice.

zpráva Kdo se bojí ztráty, může investovat pravidelně

Vývoj akciových trhů letos připomíná horskou dráhu. Jejich výsledky ovlivňuje řada rizik, momentálně především obavy z odchodu Velké Británie z EU. Ceny akcií i dalších aktiv proto klesají či kolísají. Riziko ztrát lze omezit pravidelnými investicemi.

Čeští občané k nim využívají především podílové fondy, jejichž podstata je srozumitelná. Klesá naopak zájem o pravidelné investice prostřednictvím investičního životního pojištění, jejichž poplatková struktura je komplikovaná a mnohdy nepřehledná. Kdo chce být pojištěn proti závažným rizikům, volí proto stále častěji klasické životní pojištění a na důchod pravidelně spoří prostřednictvím zmíněných podílových fondů.

V české pobočce Erste Asset Management (EAM, dříve Investiční společnost České spořitelny) již pravidelně investuje do fondů 220 tisíc klientů ze 450 tisíc, tedy téměř polovina. V ČSOB Asset Managementu je to asi pětina, v Investiční kapitálové společnosti Komerční banky (IKS KB) každý třetí. Růst zájmu o pravidelné investice evidují i další významní správci fondů. V investiční společnosti Conseq se tak například snaží podle obchodního ředitele Richarda Siudy rozmnožit úspory většina z více než 300 tisíc klientů.

Pozor na ETF fondy a předplacené poplatky
"K pravidelnému investování jsou nejvhodnější otevřené podílové fondy. Složitější je to kvůli poplatkům u ETF fondů, obchodovaných na burze, které kopírují ceny vybraných indexů či jiných aktiv. Za koupi ETF fondu se platí fixní částka, zpravidla nejméně deset dolarů či eur," uvedl Jiří Mikeš, analytik firmy Moneco, která vydává časopis Fondshop. Aby měla pravidelná investice do ETF fondů smysl, měla by tedy činit alespoň tisíc dolarů či eur, což si ale může dovolit jen málokdo. Problematická je podle Mikeše i pravidelná investice do jediné akcie nebo komodity.

Investor by se měl vyhýbat rovněž předplaceným poplatkům, které se obvykle platí za celou dobu investice již při uzavření smlouvy, což na dlouhou dobu sníží jeho výnos. Správci velkých fondů, jako jsou Erste Asset Management, ČSOB Asset management či Raiffeisen investiční společnost, předplacené poplatky nevyužívají. IKS KB je má jen u investic přes Modrou pyramidu. Generali Investment, Axa a Conseq tuto možnost nabízí v některých případech se slevou. I v tomto případě by si měl nechat klient spočítat, jak sleva ovlivní zhodnocení jeho investice.

Alternativa nejen pro klesající trhy
Pravidelné investice mají investory chránit před poklesem trhů, zejména krátkodobým. Podle analytika firmy Moneco Aleše Vocílky také nutí drobné investory dodržovat disciplínu a myslet dlouhodoběji. Při pravidelné investici by ale měl mít investor k dispozici určitou finanční rezervu na spořicím či běžném účtu, kterou může rychle čerpat, pokud má nečekané výdaje.

Pokud investor získal pravidelnou investicí větší částku, ovlivňují výkyvy finančních trhů hodnotu jeho portfolia daleko více než v době, kdy začal investovat. Vocílka proto doporučuje postupně investovat stále více peněz do konzervativnějších aktiv, třeba dluhopisů. Je to podobné jako u fondů životního cyklu, určených pro dlouhodobé investice. Když je klient mladý, investuje správce fondu většinu jeho peněz rizikověji, především do akcií. S rostoucím věkem se podíl akcií snižuje ve prospěch konzervativnějších instrumentů, jako jsou dluhopisy.

Co říkají kalkulačky
K porovnání pravidelných a jednorázových investic lze využít kalkulačky správců majetku. Jejich přístup k této problematice se liší. Na webu české pobočky Erste AM a Generali Investments CEE lze zjistit, kolik vydělaly jednotlivé fondy při pravidelné a jednorázové investici. ČSOB Asset Management a IKS KB zase vytvořily modely, z nichž je zřejmé, kolik může klient vydělat podle zvolené investiční strategie, očekávaného výnosu, vstupního poplatku, délky investice a částky, kterou chce získat. Další správci majetku − Conseq a Axa − kalkulačky chystají, v Raiffeisen investiční společnosti je využívají jen poradci.

Simulovat vývoj hodnoty pravidelné a odpovídající jednorázové investice v jednom grafu je zatím možné jen u fondů Generali Investment CEE. Porovnat, kolik klient v obou případech vydělá, umožňuje i kalkulačka Erste AM, z jejíchž dat například vyplývá, že pravidelně investovaných tisíc korun měsíčně do akciového fondu Top Stocks vyneslo bez poplatků a s reinvesticí dividend za pět let 78 183 korun. Jednorázová investice téže částky, uhrazená na počátku tohoto pětiletého období, ale vydělala 99 629 Kč. Při pravidelné investici na rok by ovšem díky méně příznivému vývoji trhů investorovi z vložených 12 tisíc korun zbylo 11 444 Kč, při jednorázovém vkladu ovšem pouze 10 354 korun.

Zatímco jednorázová roční investice do zmíněného fondu by skončila ztrátou minus 13,71 procenta, u pravidelné jde o minus devět procent. V pětiletém období dosáhl průměrný roční výnos při pravidelné investici 10,48 procenta. Byl tak o něco vyšší než při jednorázové investici, při níž ovšem investor získal více peněz. Při pravidelném investování se totiž hodnota podílových listů, které klient koupil, počítá k aktuálnímu kurzu fondu. Když klesá, získá investor podílových listů více.

Zlaté poučení
O tom, že pravidelná investice chrání především při nepříznivém vývoji trhů, svědčí výnosy Zlatého fondu Generali Investment CEE v době, kdy se zlatu většinou příliš nedařilo. Investor, který rok pravidelně měsíčně investoval tisíc korun, získal podle kalkulačky 14 683 korun, jednorázová investice by ale vynesla 14 526 korun. Ještě zřetelnější je výhoda pravidelných investic na klesajících trzích v pětiletém období. V daném případě by činila hodnota klientova majetku 51 057 korun, zatímco u jednorázově vložené stejné částky necelých 29 tisíc korun.

Pokud by investor pravidelně rok vkládal tisícovku do Fondu globálních značek téhož správce, vydělal by 11 813 korun ve srovnání s 11 043 korunami při jednorázovém vkladu. Za pět let dosáhla hodnota pravidelných úložek přes 66 tisíc, u jednorázové investice ale 77 460 korun.

Na rostoucích trzích tedy, zejména v delším období, více vydělá jednorázová investice. Nikdo ovšem předem neví, jak se bude situace na trzích vyvíjet.

"Chceme, aby se klienti naučili investovat opatrně a zbavili se obav z nejistoty. Proto jim doporučujeme pravidelně investovat malé částky. Případné ztráty během trvání investice jsou pak pro konzervativnější klienty přijatelnější. Je tak možné eliminovat také špatné načasování investice. Mnozí investoři navíc nemají k velké jednorázové investici dostatek peněz," uvedl šéf české pobočky Erste Asset Management Martin Řezáč.

Pravidelné dlouhodobé investice umožňují využít dynamičtější fondy, zejména akciové. V případě Erste AM míří 55 procent pravidelných investic do smíšených fondů, podíl dluhopisových investic činí 25 a akciových 20 procent.

V ČSOB Asset Managementu využívají podle produktového manažera Václava Lepiče tuto strategii většinou konzervativní klienti. Téměř polovina jejich investic ale připadá na smíšený vyvážený fond, akcio­vý fond dividendových firem, smíšený fond bohatství a dva akciové fondy.

Pravidelné investice i při hypotéce
IKS KB umožňuje podle Jana Chlumského z oddělení marketingu a prodeje pravidelné investice i těm, kdo mají úvěr či půjčku. "Lidé s hypotékou či spotřebitelským úvěrem mají často na spořicím účtu další volné peníze. Jsou minimálně úročeny. Proto má smysl, aby je postupně či najednou vložili do instrumentů se šancí na vyšší výnos. Díky pravidelným investicím lze také v bance získat lepší kreditní hodnocení a tím i lepší úročení úvěru," dodal Chlumský. Klienti banky podle něj nejčastěji využívají k pravidelným investicím konzervativní a smíšené fondy.

V Generali Investment CEE jsou podle hlavního investičního stratéga Milana Tomáška pravidelné investice využívány hlavně u produktů životního cyklu, které obsahují více fondů, jako třeba program Partner Invest Plus. U pravidelných investic do fondů jsou nejpopulárnější Generali Fond fondů vyvážený, následovaný Generali Fondem korporátních dluhopisů.

V investiční společnosti Axa jsou podle manažera PR a interní komunikace Karla Žyly pravidelné investice mezi klienty nejoblíbenější. Investiční horizont zpravidla přesahuje 20 let. Klienti proto obvykle volí dynamické strategie s převahou akciových fondů.

Klienti Raiffeisen investiční společnosti využívají podle šéfa Jaromíra Sladkovského k pravidelnému investování hlavně smíšený fond udržitelného rozvoje, akciový fond globálních trhů a nový smíšený fond flexibilního růstu, určený pro konzervativní investory. V investiční společnosti Conseq jsou nejpopulárnější fondy Active Invest, zejména dynamický fond, zaměřený především na akcie.

Zdroj: Hospodářské Noviny 

Autor: Redakce

Diskuze


Pokud chcete vstoupit do diskuze, musíte se nejprve přihlásit.

Hlavní události

Čtěte další události z oblasti hlavní události

Ekonomika a politika

Čtěte další události z oblasti ekonomika a politika

Akcie

Čtěte další události z oblasti akcie

Měny a sazby

Čtěte další události z oblasti měny a sazby

Komodity

Čtěte další události z oblasti komodity