Pátek 18. 01. 2019

Roční zúčtování daně a daňové slevy

22.01.2016

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2015, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmu fyzických osob totiž nemohou zaměstnanci uplatnit všechny daňové slevy. Z důvodu uplatnění všech daňových slev v ročním zúčtování daně může vzniknout nárok na daňovou vratku.

zpráva Roční zúčtování daně a daňové slevy

Jaké jsou daňové slevy?

Pouze nárok na základní slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci. Pro uplatnění ostatních daňových slev musí být splněny zákonné podmínky a musí být jejich uplatnění doloženo příslušným dokladem. Zaměstnanci musí své mzdové účetní doručit příslušné doklady do 15. února. Případné daňové přeplatky na dani za rok 2015 z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen.

Základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč. Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí. I při odpracování pouze několik měsíců během roku 2015 náleží v plné výši.


Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, na držitele (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč. Slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit pokud měla manželka (manžel) roční vlastní příjmy do 68 000 Kč. Slevu na manželku (manžela) je potřeba doložit čestným prohlášením. Pokud došlo k uzavření manželství během roku 2015, tak se uplatňuje poměrná část slevy. Sleva na manželku (manžela) náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce.


Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč. Sleva na invaliditu náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni měsíce. Nárok se dokládá potvrzením od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.


Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, tak má nárok na obě slevy.
Studenti mohou při ročním zúčtování daně uplatnit slevu ve výši 4 020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu. Např. při ukončení studia na střední škole maturitou v květnu a nastoupení do práce až od září je možné poměrnou slevu na studenta uplatnit za měsíce leden až srpen, neboť poslední prázdniny, pokud není vykonávána práce zakládající účast na nemocenském pojištění, se počítají jako studium.


Školkovné lze uplatnit maximálně ve výši 9 200 Kč na každé dítě. Čerpání školkovného je potřeba doložit potvrzením od školky. Školkovné může uplatnit jen jeden z rodičů. V potvrzení od školky by mělo být uvedeno, pro koho se dané potvrzení vystavuje.


Daňové zvýhodnění

Mimo daňové slevy se uplatňuje v ročním zúčtování daně z příjmu i daňové zvýhodnění na děti. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní na dítě za měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Za celý kalendářní rok činí daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč, na druhé dítě 15 804 Kč a na třetí a další dítě 17 004 Kč. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění se uplatňuje již během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů. Zodpovědné mzdové účetní vyžadují čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Praktický příklad 1)

Paní Novotná nastoupila do práce od 1. července. Leden až červen nikde nepracovala a neměla žádný příjem. Hrubá mzda paní Novotné byla 25 000 Kč. Paní Novotná uplatňovala při výpočtu měsíční čisté mzdy pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční záloha na dani z příjmu byla 2 955 Kč (25 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč). Na zálohách na dani z příjmu paní Novotná během roku 2015 zaplatila 17 730 Kč (6 měsíců x 2 955 Kč). Vypočtená daňová povinnost paní Novotné za celý rok činí 5 310 Kč, protože při výpočtu daně z příjmu fyzických osob za celý rok se uplatní základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Paní Novotné vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 12 420 Kč (17 730 Kč - 5 310 Kč).

Praktický příklad 2)

Pan Černý se oženil 4. dubna. Pan Černý pracoval po celý rok 2015 u jednoho zaměstnavatele a měl po celý rok hrubou mzdu 30 000 Kč. Měsíčně zaplatil na zálohách na dani z příjmu 3 960 Kč (30 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč), za celý rok 47 520 Kč (3 960 Kč x 12 měsíců). Manželka paní Černá za celý rok 2016 měla vlastní příjmy do limitu, protože pobírala rodičovský příspěvek, který se do limitu nepočítá. Pan Černý bude však bude moci uplatnit slevu na manželku pouze za měsíce květen až prosinec. Pan Černý uplatní v ročním zúčtování daně slevu na manželku v poměrné výši 16 560 Kč (2 070 Kč x 8 měsíců). Z důvodu uplatnění poměrné slevy na manželku vznikne panu Černému nárok na daňovou vratku ve výši 16 560 Kč, protože vypočtená daň za celý rok činí 30 960 Kč.

Praktický příklad 3)

Paní Krejčí měla po celý rok 2015 hrubou mzdu 30 000 Kč a uplatňovala daňové zvýhodnění na jedno dítě. Na záloze na dani z příjmu zaplatila měsíčně 2 843 Kč (30 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč - 1 117 Kč), za celý rok 2015 potom 34 116 Kč. Za celý rok 2015 zaplatila na školkovném paní Krejčí 20 000 Kč. Paní Krejčí vznikne z důvodu uplatnění školkovného nárok na daňovou vratku ve výši 9 200 Kč, protože vypočtená daň z příjmu za celý rok 2015 je 24 916 Kč. Výše školkovného je omezena legislativou za rok 2015 na částku 9 200 Kč, což je minimální mzda platná k 1. lednu 2015. Školkovné tedy sníží paní Krejčí daňovou povinnost o 9 200 Kč a nikoliv o 20 000 Kč.

Praktický příklad 4)

Pan Dvořák pobíral do 19. září invalidní důchod prvního stupně. Po celý rok 2015 pan Dvořák pracoval a měl hrubou měsíční mzdu 20 000 Kč. Měsíční záloha na dani z příjmu byla 1 950 Kč (20 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč). Za celý rok 2015 zaplatil pan Dvořák na daňových zálohách 23 400 Kč. Slevu na invaliditu uplatní pan Dvořák až v ročním zúčtování daně, během roku této možnosti nevyužil. Sleva na invaliditu bude činit 1 890 Kč (9 měsíců x 210 Kč). Po uplatnění slevy na invaliditu v ročním zúčtování daně je roční daňová povinnost 21 510 Kč. Panu Dvořákovi vznikne nárok na daňovou vratku ve výši slevy na invaliditu ve výši 1 890 Kč.

Zdroj: ČTK 

Autor: Redakce

Diskuze


Pokud chcete vstoupit do diskuze, musíte se nejprve přihlásit.

Hlavní události

Čtěte další události z oblasti hlavní události

Ekonomika a politika

Čtěte další události z oblasti ekonomika a politika

Akcie

Čtěte další události z oblasti akcie

Měny a sazby

Čtěte další události z oblasti měny a sazby

Komodity

Čtěte další události z oblasti komodity